menu
Wypróbuj za darmo

Zamówienia

Jednym z głównych aspektów skutecznego zarządzania zamówieniami jest zdolność do gromadzenia i analizy danych klientów. Dzięki funkcjom CRM, takim jak bazy danych klientów, historia zamówień i preferencje zakupowe, można lepiej zrozumieć swoich klientów i dostosować swoje działania do ich potrzeb. To z kolei pozwala na bardziej spersonalizowane podejście do klientów, co przekłada się na większą ich satysfakcję oraz większe szanse na powtórne zakupy. 

Ważnym aspektem jest również komunikacja i współpraca wewnętrzna w systemie. Dzięki przepływowi informacji między różnymi działami firmy, takimi jak sprzedaż, magazyn, obsługa klienta i finanse, wszyscy zaangażowani w proces zamówień mają dostęp do aktualnych danych i mogą działać wspólnie, eliminując niejasności, pomyłki i opóźnienia. To pozwala na szybką odpowiedź na zapytania klientów, skuteczne rozwiązywanie problemów i utrzymanie wysokiej jakości obsługi.

Tworzenie zamówień

 • Możliwe jest z różnych poziomów aplikacji - oprócz zwykłego dodawania z poziomu zakładki zamówień, możliwe jest też np. bezpośrednio z poziomu karty klienta, którego w danej chwili obsługuje pracownik.

 • Informacje na zamówieniu pogrupowane są wg zakładek dla łatwiejszego zrozumienia kontekstu - pozycje zamówienia oddzielone od jego szczegółów oraz dodatkowa zakładka aktywności.
 • Do zamówienia można dodawać ręcznie poszczególne pozycje lub skorzystać z katalogu produktów.
 • Dane adresowe możemy wypełnić automatycznie na podstawie informacji pobranych z karty Klienta oraz wybrać adres realizacji zamówienia jeśli mamy zapisanych ich więcej.
 • System automatyczne wylicza ceny netto, brutto oraz zysk z każdej pozycji zamówienia.
 • Prawa dostępu do zamówienia określamy analogicznie jak do wszystkich innych obiektów w systemie (podgląd / realizacja / edycja) z wykorzystaniem intuicyjnego modelu uprawnień.

Dodawanie nowego zamówienia w systemie LucidCRM
Edycja produktu w LucidCRM

Katalog produktów

 • Umożliwia jasne zdefiniowanie naszej oferty.
 • Wprowadza możliwość podziału produktów nie tylko wg katalogu ale także wg zdefiniowanych producentów.
 • Produkt może być określony jako towar, usługa bądź usługa okresowa z określonym czasem ważności.
 • System automatyczne wyliczy ceny netto, brutto i zysku na podstawie wprowadzonego kosztu i marży.
 • Do produktu mamy możliwość dołączenia szczegółowego opisu oraz dowolnej ilości zdjęć i załączników.
 • Z zapisanych danych możemy wygenerować kartę ofertową produktu w postaci PDF, która będzie zawierała wszystkie informacje o nim wraz ze zdjęciami i linkami do załączników.
 • Plik karty ofertowej produktu możemy nie tylko w prosty sposób pobrać na dysk i wydrukować, ale również wysłać mailem do klienta lub skopiować i wkleić w dowolnym miejscu systemu.

Wysyłka i wydruk

 • Utworzone zamówienie możemy również zapisać w postaci pliku PDF.
 • Wygenerowane zamówienie będzie zawierało dane sprzedawcy i nabywcy, podsumowanie wszystkich pozycji oraz karty ofertowe wszystkich dołączonych produktów. W ten sposób klient otrzyma atrakcyjnie wyglądające potwierdzenie wraz ze wszystkimi informacjami na temat zamawianych pozycji.
 • Dzięki integracji klienta pocztowego z systemem CRM zamówienie możemy wysłać od razu do klienta bez dodatkowego pobierania plików na lokalny komputer.
Przykładowy wydruk zamówienia z systemu LucidCRM
Realizacja zamówień

Realizacja zamówień

 • Utworzone zamówienie możemy przekazać do realizacji do wybranych osób lub działów za pomocą wbudowanego mechanizmu przypisania obiektów do użytkowników.
 • Zmieniając status zamówienia możemy dodatkowo zapisać komentarz, tak aby żadna istotna informacja nie została pominięta.
 • Historia procesu realizacji zamówienia ze wszystkimi komentarzami będzie zawsze dostępna w zakładce Aktywności zamówienia.
 • Dodatkowo aktywności z kluczowych etapów realizacji zamówienia będą również dostępne na karcie klienta budując pełną historię obsługi klienta.

 

Analiza potrzeb klientów

 • Zamówienia możemy przeglądać globalnie, z poziomu wybranego klienta oraz konkretnego produktu.
 • Każdy widok zamówień jest konfigurowalny i może przedstawiać zamówienia jako zwykłą listę, z podglądem szczegółów na bocznym panelu lub jako listę pozycji.
 • Widok listy pozycji przedstawia na jednym widoku wszystkie zamówione przez klienta produkty bez konieczności wchodzenia w szczegóły każdego zamówienia.  Jedno spojrzenie wystarcza, aby poznać historię zakupową naszego klienta.
 • Z poziomu produktu możemy szybko zobaczyć zamówienia oraz klientów, którzy kiedykolwiek zakupili dany produkt, co w prosty sposób może określić potencjalną grupę docelową na serwis, części zamienne czy nowszy model.
Analiza zapotrzebowania na produkt

Śledzenie usług okresowych

Śledzenie usług okresowych

 • Usługa okresowa to specjalny rodzaj pozycji zamówienia służący do rejestrowania wszelkiego rodzaju umów okresowych, serwisowych, abonamentów czy licencji.
 • W produkcie zdefiniowanym jako usługa okresowa określamy podstawowy czas trwania, np.: miesiąc lub rok. Dodając taki produkt do zamówienia system na podstawie daty rozpoczęcia i ilości okresów automatycznie wyliczy datę zakończenia.
 • Data zakończenia usługi będzie widoczna na wszystkich listach pozycji, zarówno pojedynczego zamówienia jak i wszystkich zamówień klienta czy danego produktu.
 • Dzięki tym informacjom szybko zorientujemy się czy dzwoniący klient ma w dalszym ciągu opłaconą usługę czy możemy od razu zaproponować  mu odnowienie.
 • Korzystając z widoku pozycji zamówień wybranego produktu szybko odnajdziemy wszystkich klientów którym abonament dobiega końca i trzeba ich o tym niezwłocznie poinformować.

Funkcje systemu CRM

Wypróbuj za darmo
extensionLucidOffice
Pakiet aplikacji dla firm i organizacji
people_altLucidCRM
Zarządzanie relacjami z klientami, obsługa zgłoszeń, komunikacja w firmie
emailLucidMailer
Program do mailingu, budowanie bazy, wysyłka kampanii, śledzenie konwersji