menu
Wypróbuj za darmo

Poczta elektroniczna – w CRM czy osobno?

DataData publikacji: 27.09.2021

Poczta elektroniczna jest niewątpliwie jednym z bardzo ważnych źródeł wiedzy o kliencie. W wielu firmach korzystanie z tej wiedzy opiera się na wydzieleniu odpowiedniego wspólnego konta mailowego, dedykowanego specjalnie do komunikacji z klientami. Z drugiej strony pracownicy mają też indywidualne konta, w celu umożliwienia bardziej spersonalizowanego podejścia do klienta - wysłanie wiadomości od konkretnej osoby wzbudza zaufanie i wrażenie wyraźnej chęci współpracy. Nie służy to jednak efektywnemu przepływowi informacji wewnątrz organizacji, a częsta konieczność przesyłania dalej tych samych e-maili wskazuje na niedoskonałość tego podejścia.

Niezależnie od tego, czy firma korzysta z indywidualnych skrzynek czy zbiorczych, wiedza na temat klienta ucieka. Nawet jeśli pracownicy nauczyli się efektywnie wykorzystywać maile i przekazywać wiedzę, to bez automatyzacji jakie wnosi wdrożenie systemu CRM, obsługa klienta i wszystkich spraw z nim związanych jest trudna i prowadzi do wycieku ważnych informacji.

Należy pamiętać, że współczesne systemy CRM mogą zarówno pełnić rolę autonomicznego programu pocztowego, jak też integrować się z istniejącymi: Gmail, Outlook, Thunderbird. Często jest też możliwość podłączenia lub importu danych z istniejącego już programu pocztowego. Czas wdrożenia i przestawienia na obsługę poczty z wewnątrz CRM jest bardzo szybki, a korzyści wynikające z tego odczuwa się niemalże natychmiast.

CRM i automatyzacje

Wartość dodana z automatyzacji dostępnych w systemie CRM może być niebagatelna. Wyobraźmy sobie że: z każdego maila można utworzyć zadanie lub zgłoszenie, można wygenerować powiadomienie do wybranego pracownika firmy, można również automatycznie załączać do konwersacji z klientem wybrane dokumenty lub zasoby, które wcześniej zostały zgromadzone przez innych w CRM. System może też  przypominać o braku reakcji na powiadomienie mailowe, słowem wszystko co tylko przychodzi do głowy i jest możliwe do automatyzacji, może się znaleźć w CRM. Funkcjonalności, które oferują współczesne systemy w zakresie takiej automatyzacji można podzielić na 2 grupy:

Komunikacja wychodząca

Są to automatyczne wysyłki maili do danej grupy adresowej w reakcji na spełnione kryterium. Systemy CRM oferują różne rozwiązania w zakresie konfiguracji takiego kryterium, wyboru grupy docelowej oraz szablonu treści. Dobrze jeśli skonfigurowanie takiej automatyzacji jest intuicyjne i zrozumiałe dla wszystkich oraz pozwala na przechowanie pełnej konwersacji z klientem - również tej pochodzącej z automatycznych notyfikacji. Zasadniczo komunikację wychodzącą można podzielić na 2 grupy:

  • wysyłka masowa - czyli wszelkiego rodzaju kampanie marketingowe - dzięki umożliwieniu prowadzenia kampanii z wewnątrz CRM, na podstawie zdobytej wiedzy o kliencie, ułatwiamy trafne definiowanie grupy docelowej. Zaawansowane systemy CRM pozwalają także na badanie efektywności kampanii oraz sprawdzanie innych parametrów.
  • wysyłka indywidualna - można ją realizować automatycznie, w wyniku odpowiedniej konfiguracji albo manualnie - na indywidualną akcję pracownika. Pracownik może skorzystać z dostępnych w systemie szablonów maili i przygotowanej wcześniej listy odbiorców.

Komunikacja przychodząca

Są to wszelkiego rodzaju automatyzacje, które reagują na maile wysłane na skonfigurowaną wewnątrz systemu CRM skrzynkę. To bardzo potężne narzędzia pod kątem biznesowym, ponieważ pozwalają np. na automatyczne tworzenie leadów lub zadań w reakcji na przysłany email. Wystarczy, że wewnątrz prywatnej skrzynki mailowej zrobi się forward na dany adres, a już spowoduje to zapamiętanie kontaktu lub utworzenie zadania / sprawy / zgłoszenia w CRM. Funkcjonalności tego typu zwykle noszą nazwę Email to Case lub Email to Lead. Obiekt, który powstanie w systemie po przysłaniu maila jest dostępny dla wewnętrznego pracownika firmy, który może w zależności od postępu prac dokładać do niego dodatkowe informacje - jak np. dołączać dokumenty, zmieniać status i opis, czy też dołączać innych pracowników firmy jako osoby kontaktowe / zajmujące się zadaniem. Pracownik może także odpowiedzieć na wysłanego maila, na który znowu może wpaść odpowiedź i w ten sposób tworzyć wątki zawierające pełną historię współpracy odłożoną w CRM.

CRM i wspólne skrzynki

Pilnowanie osobnych kont mailowych, gdzie trafiają zapytania od klientów, jest męczące i nieproduktywne. Łatwo zgubić wiadomości lub zapomnieć o odpowiedziach. Warto uświadomić sobie jak wielkie znaczenie ma ta sytuacja - oto klasyczny przypadek, w którym niedostępność przedstawicieli może kosztować Cię utratę zaufania. Tak - zapytania od klientów lub reklamacje powinny trafiać na wspólną skrzynkę pocztową. Taką skrzynkę można skonfigurować niemalże w każdym programie pocztowym, ale wewnątrz systemu CRM jest ona dodatkowo skojarzona z już istniejącymi użytkownikami (pracownikami firmy). Wprowadza to wiele zalet, takich jak:

CRM i spersonalizowane podejście do klienta

W systemach CRM można posiadać (lub mieć zintegrowane) również indywidualne konta mailowe. Jeśli potrzebujesz bardziej spersonalizowanej formy komunikacji, to możesz posiadać indywidualne konto podpięte do systemu, które również będzie na tyle zautomatyzowane, że pozwoli na dostęp do historii twojej rozmowy innym pracownikom firmy - na przykład poprzez tworzenie kontaktu / leada na podstawie przysłanej wiadomości, do którego dostęp będzie miała z góry ustalona grupa pracowników. Każdy obiekt utworzony w reakcji na wysłany email może być współdzielony z innymi - przykładowo dany sprzedawca może prowadzić indywidualną korespondencję z klientem do momentu sprzedaży, ale realizację tej sprzedaży może przekazać do zupełnie innego działu.

Nawet jeśli twoja firma korzysta tylko z jednej wspólnej skrzynki, zawsze możliwe jest automatyczne lub manualne przydzielanie zadań obsługi maili do pracowników, którzy już indywidualnie zajmą się daną sprawą.

Niezależnie od tego jaką formę wybierzesz, CRM będzie automatycznie gromadził dla ciebie wiedzę, którą wszyscy będą mogli później wykorzystać w personalizacji obsługi klienta - zebrana wiedza o kliencie pozwala na skrócenie dystansu między rozmówcami, usprawnienie procesu obsługi, a także przede wszystkim, na trafne określanie potrzeb klienta i znaczne zwiększenie efektywności sprzedaży. Ma to ogromne znaczenie w procesie obsługi lejka sprzedażowego, w którym nie tylko realizujemy sprzedaż, a również budujemy zaufanie i dbamy o nawiązywanie nowych kontaktów poprzez wszystkiego rodzaju formy poleceń.

Wypróbuj za darmo
extensionLucidOffice
Pakiet aplikacji dla firm i organizacji
people_altLucidCRM
Zarządzanie relacjami z klientami, obsługa zgłoszeń, komunikacja w firmie
emailLucidMailer
Program do mailingu, budowanie bazy, wysyłka kampanii, śledzenie konwersji