menu
Wypróbuj za darmo

Użytkownicy i grupy

System LucidCRM został wyposażony w rozbudowany system uprawnień użytkowników i ich współpracy w grupach. Dzięki temu można w nim odzwierciedlić dowolną strukturę organizacyjną i nawet bardzo zaawansowane scenariusze.

Ustawienia widoczności

Każdy zarejestrowany użytkownik CRM posiada 2 flagi określające globalne uprawnienia widoczności:

 • Widoczność wszystkich użytkowników - określa czy użytkownik będzie widział wszystkich użytkowników i będzie mógł z nimi współpracować.

 • Dostęp do danych publicznych - określa czy użytkownik będzie miał dostęp do danych i obiektów udostępnionych specjalnej grupie: Wszyscy. Dzięki temu można wprowadzić do systemu użytkowników, którzy na przykład są na okresie próbnym i nie powinni mieć dostępu do wszystkich wewnętrznych informacji.
Dodawanie użytkowników

Uprawnienia globalne

Uprawnienia globalne

Uprawnienia określające domyślny poziom dostępu do obiektów:

 • Administrator - Pełny dostęp do wszystkich danych w systemie oraz wszystkich funkcji specjalnych. Zarządzanie użytkownikami / grupami, określanie współpracy i przyznawanie globalnych uprawnień.
 • Pełny podgląd - Dostęp do odczytu wszystkich danych w systemie, czyli użytkownik może bez ograniczeń widzieć dane innych użytkowników.
 • Kontrahenci: Administracja - Pełny dostęp do bazy kontrahentów
 • Kontrahenci: Podgląd - Dostęp do odczytu do wszystkich kontrahentów

Uprawnienia dające dostęp do specjalnych funkcji systemu:

 • Zarządzanie grupą użytkowników - Zarządzanie wybranymi użytkownikami / grupami i określanie współpracy, bez możliwości przyznawania globalnych uprawnień. Uprawnienie umożliwia użytkownikowi stworzenie własnego zespołu użytkowników oraz zarządzanie nimi.
 • Zarządzanie formularzami - Tworzenie i edycja formularzy do obsługi zgłoszeń oraz ich publikacja na zewnętrznych stronach i na potrzeby mailingu.

Grupy i współpraca

Grupy umożliwiają określanie ról jakie użytkownicy CRM pełnią w firmie, ułatwiają udostępnianie informacji i umożliwiają efektywne zarządzanie.

Określając współpracę użytkownika z grupą musimy wybrać następujące ustawienia:

 • Widoczność członków grupy - Użytkownik będzie widział członków danej grupy. Przydatne gdy użytkownik nie ma uprawnień widoczności wszystkich użytkowników systemu.
 • Członek grupy - Użytkownik jest pełnoprawnym członkiem grupy i będzie posiadał dostęp do danych udostępnionych danej grupie.
 • Moderator grupy - Użytkownik będzie miał podgląd danych użytkowników będących członkami tej grupy. Na większości widoków pojawi się opcja wyboru czy chcemy przeglądać dane widoczne dla siebie, czy dla któregoś z moderowanych użytkowników. Moderator grupy będzie posiadał dostęp do odczytu wszystkich danych użytkowników będących członkami tej grupy.
users_groups.png

Przykłady zastosowań

 • Właściciel firmy lub inna osoba uprawniona do nieograniczonego dostępu do danych firmy - uprawnienie globalne: Administrator
 • Użytkownicy biura obsługi klienta powinni posiadać uprawnienie globalne: Kontrahenci: Administracja lub jeśli polityka firmy ogranicza możliwość modyfikacji danych klientów do wybranych użytkowników to tylko: Kontrahenci: Podgląd.  Dzięki temu ci użytkownicy będą mogli szybko wyszukać dane wszystkich klientów oraz przypisane do nich informacje, a tym samym rozwiązać problem dowolnego dzwoniącego klienta.
 • Handlowcy pracujący tylko na własnych bazach klientów nie powinni mieć globalnych uprawnień dostępu do kontrahentów - ich uprawnienia do klientów będą określane tylko za pomocą listy kontroli dostępu danego klienta.
 • Grupy projektowe. Menadżer zespołu projektowego może mieć możliwość samodzielnego dodawania użytkowników poprzez uprawnienie globalne: Zarządzanie grupą użytkowników - do tak dodanych użytkowników automatycznie będzie posiadał uprawnienie moderacji, ewentualnie administrator systemu może mu przyznać uprawnienie moderacji wybranej grupy użytkowników. Dzięki temu uzyska on dostęp podglądu do wszystkich danych dostępnych dla użytkowników tej grupy.
 • Nowi pracownicy i pracownicy zewnętrzni mogą mieć ograniczony dostęp widoczności innych pracowników poprzez wyłączenie ustawienia Widoczność wszystkich użytkowników. Następnie za pomocą ustawień współpracy można określić do jakiej grupy użytkownik należy i z kim może się kontaktować.
  Tacy użytkownicy mogą mieć również ograniczony dostęp do ogólnych danych firmy za pomocą ograniczenia ustawienia widoczności: Dostęp do danych publicznych.
Wypróbuj za darmo
extensionLucidOffice
Pakiet aplikacji dla firm i organizacji
people_altLucidCRM
Zarządzanie relacjami z klientami, obsługa zgłoszeń, komunikacja w firmie
emailLucidMailer
Program do mailingu, budowanie bazy, wysyłka kampanii, śledzenie konwersji