menu
Wypróbuj za darmo

Kontrola dostępu

System LucidCRM posiada rozbudowany system kontroli dostępu umożliwiający wprowadzenie różnych modeli udostępniania danych w firmie.

 • Większość obiektów systemu CRM posiada listę kontroli dostępu. Przedstawia ona kto i jaki dostęp posiada do danego obiektu.
  • Uprawnienie może dotyczyć indywidualnych użytkowników, zdefiniowanych grup lub wszystkich.
  • Użytkownicy mogą posiadać różny poziom dostępu do danych:
   • Podgląd - tylko dostęp do odczytu
   • Realizacja - np. realizacja zadania, ale nie edycja jego założeń
   • Edycja - pełny dostęp do obiektu
 • Oprócz tego istnieją uprawnienia globalne, które mogą dać dostęp do pełnej bazy klientów: tylko do odczytu lub z pełnym dostępem.
 • Dzięki tak zbudowanemu systemu kontroli dostępu, z LucidCRM mogą skorzystać firmy, których pracownicy pracują tylko na własnych bazach klientów, jak i pracownicy którzy obsługują wszystkich klientów. Co więcej z obu modeli można korzystać jednocześnie, a w związku z tym możemy mieć zespół handlowców pracujących na własnych bazach klientów, jak i dział obsługi klienta mający dostęp do wszystkich klientów.
Kontrola dostępu
Grupy użytkowników

Grupy użytkowników

 • Użytkowników można łączyć w grupy. Ułatwia to zarządzanie, udostępnianie informacji, zlecanie zadań, kontrolę dostępu, jak i dołączenie nowych pracowników.
 • Użytkownicy mogą również posiadać różne role w samej grupie:
  • Moderator grupy - osoba zarządzająca własnym zespołem użytkowników, która będzie mogła weryfikować ich pracę
  • Członek grupy
  • Widoczność członków grupy
 • Uprawnienie widoczności członków grupy jest używane w przypadku ograniczenia dostępności do danych osoby z zewnątrz organizacji, której chcemy dać dostęp do systemu w celu realizacji tylko pewnych działań. Dzięki temu taka osoba może korzystać z systemu, ale komunikować się może tylko z wybranymi osobami i posiadać dostęp tylko do zasobów bezpośrednio udostępnionych.

Moduły systemu CRM

Wypróbuj za darmo