Obsługa kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

Przejdź do zakładki Kontrahenci i utwórz nowego kontrahenta klikając w przycisk Dodaj kontrahenta dostępny na górze ekranu. Wypełnij konto, informacje teleadresowe i dane kontrahenta zwracając uwagę na pogrubione czcionkę pól wymaganych. Dodaj pozycję klikając w guzik Dodaj.

  Kontrahenci

Edycja danych kontrahenta

Przejdź do zakładki Kontrahenci i wybierz odpowiednią osobę poprzez selekcję przypisania do użytkownika i dostępne pola filtrowania po nazwie, imieniu, nazwisku, firmie, adresie e-mail i etykiecie. Kliknij na wybraną pozycję w polu Nazwa wyświetlana. Otworzy się karta kontrahenta.

 

  Kontrahenci

Przypisywanie kontrahenta do grupy

Przejdź do karty kontrahenta a następnie do zakładki Edytuj. W sekcji Etykiety dodaj odpowiednią wartość wybierając pozycję z listy. 

  Kontrahenci

Przypisywanie kontrahenta do użytkownika

Przejdź do karty kontrahenta a następnie do zakładki Edytuj. W sekcji Użytkownik kliknij na guzik Przypisz do i wybierz odpowiednią osobę z listy.

  Kontrahenci

Tworzenie zamówienia z przypisaniem do kontrahenta

Przejdź do karty kontrahenta a następnie do zakładki Sprzedaż. Kliknij na guzik Dodaj zamówienie i wypełnij pola nowo otwartego formularza.  W formularzu możliwy jest wybór przypisania zamówienia do klienta i użytkownika oraz wprowadzenie formy płatności, oraz wszystkich niezbędnych informacji związanych z dostawą. Do zamówienia dodawać można dowolną ilość pozycji zamówienia. Dla użytkowników korzystających z systemu LucidSale wprowadzono możliwość dodawania produktów. Po dodaniu produktu z poziomu LucidCRM będzie on również widoczny w systemie LucidSale. Aby dowiedzieć się więcej na temat przeprowadzenia procesu sprzedaży z klientem przejdź do artykułu Proces sprzedaży   Kontrahenci

Tworzenie dokumentów przypisanych do kontrahenta

Przejdź do karty kontrahenta a następnie do zakładki Dokumenty. Kliknij w pozycję Dodaj dokument i wybierz odpowiedni typ dokumentu z listy. 

  Kontrahenci

Tworzenie zadań przypisanych do kontrahenta

Przejdź do karty kontrahenta a następnie do zakładki Zadania. Kliknij w pozycję Dodaj zadanie i wypełnij formularz odpowiednimi wartościami. W formularzu możliwa jest zmiana przypisania zadania do klienta i użytkownika. W zakładce Aktywności można dodawać swoje komentarze do zadania i obserwować aktywności zainicjowane przez innych. W zakładce Powiązania widoczne są powiązane z danym zadaniem dokumenty i wydarzenia.

  Kontrahenci

Tworzenie wydarzeń przypisanych do kontrahenta

Przejdź do karty kontrahenta a następnie do zakładki Wydarzenia. Kliknij w pozycję Dodaj wydarzenie i wypełnij formularz odpowiednimi wartościami. W formularzu możliwy jest wybór przypisania wydarzenia do klienta i użytkownika oraz zmiana poziomu widoczności (użytkownik, departament, wszyscy). W zakładce Aktywności można dodawać swoje komentarze i obserwować aktywności zainicjowane przez innych. W zakładce Powiązania widoczne są powiązane z danym wydarzeniem dokumenty.

  Kontrahenci

Przypisywanie aktywności do kontrahenta

Przejdź do karty kontrahenta. W zakładce Aktywność dynamicznie wyświetlane są informacje o zmianach wszystkich obiektów, które przypisane są do danego kontrahenta, czyli elementów typu szansa sprzedażowa, zadanie, wydarzenie, dokument. Są to informacje o utworzeniu jakiegoś obiektu bądź też o jego zmianie, jak np. dodanie nowego dokumentu, zmiana statusu zadania lub skomentowanie wydarzenia przez jakiegoś innego użytkownika. Po prawej stronie ekranu możemy zobaczyć wszystkie aktywne szanse sprzedażowe, najnowsze dokumenty, najbliższe wydarzenia oraz aktywne zadania (czyli te, które nie zostały jeszcze zakończone) i aktywne szanse sprzedażowe (czyli te, które nie zostały jeszcze anulowane bądź zrealizowane). Aby więc przypisać aktywność do kontrahenta wystarczy utworzyć zadanie, wydarzenie lub dokument i przypisać go do odpowiedniej osoby.
  Kontrahenci
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn

Lucid Mailer
Skuteczny e-mail marketing: newslettery, biuletyny, kampanie mailingowe

Lucid CRM
Obsługa relacji z klientem, wewnętrzna komunikacja, sprzedaż indywidualna

Lucid Sale
Wspomaganie sprzedaży detalicznej z dedykowanym sklepem internetowym

Lucid Assistance
Wsparcie posprzedażowe
dla klienta oraz rozwiązywanie problemów

Lucid Panel
Oprogramowanie do zdalnej administracji serwerów dedykowanych

Polityka prywatności i cookies Copyright © 2002-2013 Spacja.com