Zadania grupowe i powiązania
7 lat, 3 tygodni temu

W ostatnich dniach dodaliśmy możliwość tworzenia zadań grupowych oraz rozbudowaliśmy powiązania pomiędzy poszczególnymi obiektami systemu. W ten sposób możliwe jest na przykład szybkie zlecenie zadania wypełnienia jakiegoś sprawozdania od razu dla wielu pracowników. Wszystkie związane z tym zadaniem dokumenty oraz wydarzenia będziemy mieć automatycznie zgrupowane w jednym miejscu. W kolejnej aktualizacji systemu dodatkowo możliwe będzie wygenerowanie raportu oraz statystyki z tak powiązanych dokumentów. W dużym zakresie rozbudowana została również funkcjonalność etykiet.

Powiązania pomiędzy elementami

Dodaliśmy nowe możliwości łączenia elementów. Do tej pory można było wiązać elementy z kontrahentem, teraz również pomiędzy sobą. Dzięki temu możliwe jest na przykład utworzenie takiego łańcucha:

 • [Zadanie] Zadanie sporządzenia oferty dla kontrahenta
  • [Dokument] Notatki do oferty
  • [Wydarzenie] Telefon do kontrahenta
  • [Wydarzenie] Spotkanie z kontrahentem
   • [Dokument] Raport ze spotkania

Z każdego z tych elementów można przejść do innych powiązanych, gdyż przy każdym elemencie są wyświetlane elementy nadrzędne (przy "[Dokument] Raport ze spotkania" będzie  widoczne zadanie główne oraz "[Wydarzenie] Spotkanie z kontrahentem") oraz podrzędne (przy zadaniu będą widoczne wszystkie dokumenty oraz wydarzenia).

Dostępne powiązania:

 • Wydarzenie przypisane do Zadania
 • Dokument przypisany do Wydarzenia i/lub Zadania

Zadania grupowe

Zadanie grupowe to funkcjonalność dla użytkowników posiadających uprawnienia do zarządzania innymi, czyli Administratora lub Kierownika departamentu. Tworząc nowe zadanie możemy zmienić jego typ na grupowe, wtedy w miejscu listy rozwijanej wyboru użytkownika pojawi się lista wyboru wielu użytkowników, których zaznaczamy z wykorzystaniem klawiszy Shift i Control.

Tak utworzone zadanie grupowe zostanie wyróżnione na liście zadań zlecającego kursywą, a dla wszystkich wykonawców zostaną zapisane podzadania. Gdy wszystkie podzadania zostaną pomyślnie zrealizowane to status zadania grupowego zostanie automatycznie zmieniony na Wykonane.

U zlecającego zadanie, nad przyciskami realizacji pojawi się lista użytkowników wraz ze statusem ich podzadań. Na zakładkach Wydarzenia i Dokumenty będą widoczne wszystkie elementy powiązane z podzadaniami.

Etykiety

Etykiety są mechanizmem umożliwiającym porządkowanie bazy kontrahentów oraz zadań. Do tej pory tworzyć etykiety mógł tylko administrator lub kierownik departamentu. Teraz to ograniczenie zostało zdjęte poprzez dodanie etykietom cechy widoczności:

 • tylko dla użytkownika,
 • dla departamentu,
 • dla wszystkich.

W ten sposób, poza wykorzystaniem etykiet globalnych, można oznaczać zadania/kontrahentów w ramach departamentu jak i indywidualnie.

Komentarze
6
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn

Lucid Mailer
Skuteczny e-mail marketing: newslettery, biuletyny, kampanie mailingowe

Lucid CRM
Obsługa relacji z klientem, wewnętrzna komunikacja, sprzedaż indywidualna

Lucid Sale
Wspomaganie sprzedaży detalicznej z dedykowanym sklepem internetowym

Lucid Assistance
Wsparcie posprzedażowe
dla klienta oraz rozwiązywanie problemów

Lucid Panel
Oprogramowanie do zdalnej administracji serwerów dedykowanych

Polityka prywatności i cookies Copyright © 2002-2013 Spacja.com