Usprawnienie obsługi klienta i szybka edycja danych
5 lat, 8 miesięcy temu

Minionej nocy miała miejsce kolejna aktualizacja aplikacji z pakietu LucidOffice, której celem było usprawnienie funkcjonalności w obrębie obsługi klienta oraz poprawa szybkości edycji danych. Wprowadzono zmiany w zakresie działania i wyglądu karty kontrahenta, funkcjonalności list na stronach wyszukiwania kontrahentów, użytkowników i produktów, funkcjonalności pól wyboru kontrahentów oraz wyglądu list odbiorców kampanii mailingowych w aplikacji LucidMailer.

Karta kontrahenta

Na karcie kontrahenta zmieniliśmy układ pól z formularza wyświetlanego podczas dodawania i edycji danych klienta tak, aby był on bardziej przejrzysty i wygodny dla użytkownika. Wprowadziliśmy też kilka nowych pól oraz zdefiniowaliśmy nowy automatyczny sposób generowania nazwy wyświetlanej dla kontrahenta na podstawie jego imienia, nazwiska oraz nazwy firmy. Ważną zmianą jest wydzielenie kontaktów do klienta na oddzielnej zakładce z nowym wyglądem, co pozwala na uniknięcie trudności z wyszukaniem odpowiedniej pozycji na wypadek dużej ilości kontaktów.

Edycja danych na stronach wyszukiwania

Listy na stronach wyszukiwania danych zostały wzbogacone o możliwość szybkiej edycji po dwukrotnym kliknięciu na wybrane pole. Dzięki takiej zmianie użytkownik nie musi specjalnie otwierać nowej zakładki w celu wprowadzenia szybkiej aktualizacji. Opcja ta została uruchomiona w trzech modułach:

  • kontrahentów,
  • użytkowników,
  • produktów w LucidSale.

W przypadku listy produktów na uwagę zasługuje fakt, że po wprowadzeniu jednej zmiany w cenie produktu, na jej podstawie automatycznie wyliczane są wszystkie pozostałe wartości, na które ma ona wpływ. Czyli jeśli np. zmienimy cenę netto to automatycznie dla tego produktu zmieni się również cena brutto oraz procentowa marża lub udzielany rabat.

Pola wyboru kontrahenta

W każdym miejscu systemu, w którym do obiektu możemy przypisać kontrahenta, udostępniliśmy nowe bardziej funkcjonalne pole wyboru. Posiada ono funkcję dynamicznej podpowiedzi kontrahenta na podstawie kolejno wprowadzanych liter. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz numeru NIP.

Obok dostępne są również trzy przyciski służące do:

  • przejścia do karty wybranego kontrahenta,
  • otworzenia pełnej wyszukiwarką kontrahentów,
  • dodania nowego kontrahenta.
Komentarze
16
RSS Google+ Facebook Twitter LinkedIn

Lucid Mailer
Skuteczny e-mail marketing: newslettery, biuletyny, kampanie mailingowe

Lucid CRM
Obsługa relacji z klientem, wewnętrzna komunikacja, sprzedaż indywidualna

Lucid Sale
Wspomaganie sprzedaży detalicznej z dedykowanym sklepem internetowym

Lucid Assistance
Wsparcie posprzedażowe
dla klienta oraz rozwiązywanie problemów

Lucid Panel
Oprogramowanie do zdalnej administracji serwerów dedykowanych

Polityka prywatności i cookies Copyright © 2002-2013 Spacja.com